Het privacybeleid van Artik

Persoonlijk gegevensbeleid

Framkalla Europe AB, ondernemingsnummer 556943-4227 ("hierna het bedrijf" , "wij") respecteert uw privacy en uw recht om controle te hebben over uw persoonsgegevens.

Dit persoonsgegevensbeleid beschrijft welke gegevens we verzamelen, voor welk doel en voor welke doeleinden ze worden verzameld, rechtsgrondslag voor onze verwerking, op welke manieren u controle kunt krijgen over uw eigen gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u onze website en/of app en onze diensten gebruikt die worden aangeboden via onze website of app die wordt beheerd door het bedrijf (de "Service"). Het bedrijf is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in overeenstemming met deze voorwaarden en verantwoordelijk voor de verwerking volgens de huidige wetgeving. Het is belangrijk dat u ons beleid inzake persoonsgegevens leest en begrijpt voordat u de Dienst gebruikt.

Alle verwerking van persoonsgegevens binnen het Bedrijf vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens. Binnen de EU/EER is vanaf 25 mei 2018 de zogenaamde verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.


Sleutelbegrippen

1. Gegevens verwerkt

2. Doel van de verwerking en rechtsgrond

3. Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door het bedrijf

4. Beveiliging en overdracht van persoonsgegevens

5. Uw rechten en keuzes

6. Cookies

7. Links naar andere websites en sociale plug-ins

8. Wijzigingen in het beleid inzake persoonsgegevens

9. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

10. Contactgegevens


Persoonlijke informatie is informatie die direct of direct samen met andere informatie kan worden gekoppeld aan een fysiek levend persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer, burgerservicenummer en e-mailadres. Ook informatie over IP-nummers en over uw nuttige werk bij het gebruik van de Dienst kunnen persoonsgegevens zijn.

De verwerking van persoonsgegevens omvat alle handelingen met persoonsgegevens, bijvoorbeeld het verzamelen, analyseren, wijzigen, registreren en opslaan.

p> < p>Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is de persoon die alleen of samen met andere vastgestelde doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en die ervoor verantwoordelijk is dat dergelijke verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

< /h3>

1. Verwerkte gegevens

De persoonsgegevens die het Bedrijf over u als gebruiker van de Dienst verzamelt en verwerkt, zijn:

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Identificatienummer (BSN-nummer, rijksregisternummer of organisatienummer)
Factuuradres
IP-adres

en andere informatie die u mogelijk zelf verstrekt in het kader van de Dienst.< /p>

Het bedrijf heeft bovenstaande gegevens nodig om de overeenkomst met u tot uitvoering van een bestelling of dienstverlening te kunnen uitvoeren. Als u ervoor kiest om bepaalde persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit betekenen dat het Bedrijf de gevraagde bestelling of dienst niet kan uitvoeren. In het geval dat u ervoor kiest om een gebruikersaccount aan te maken bij het Bedrijf, zal het Bedrijf de bovenstaande persoonlijke gegevens over u ook voor dit doel opslaan. Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld wanneer u de Dienst gebruikt of een gebruikersaccount aanmaakt, waaronder:

Informatie over uw gebruik van de Dienst, b.v. hoe u door de Service navigeert en welke pagina's u heeft bezocht

Technische gegevens over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service, zoals IP-adres, hardwaretype, besturingssysteem en browserversie

Geografische informatie

Adresgegevens verstrekt in de dienst of via openbare registers

Om uw persoonlijke gegevens up-to-date en correct te houden, kunnen we uw informatie ook bijwerken vanuit openbare registers, voornamelijk SPAR.


2. Doel van de verwerking en rechtsgrond

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden, evenals voor eventuele aanvullende doeleinden die op het moment van verzamelen zijn gespecificeerd:

Om diensten te verlenen en onze overeenkomst met u beheren, inclusief het aanmaken en beheren van uw gebruikersaccount (als u ervoor kiest om een gebruikersaccount aan te maken);

Om ervoor te zorgen dat u de Service kunt gebruiken, kunnen we uw persoonlijke gegevens aan een onderaannemer of een derde partij om aan uw verzoek om diensten of producten te voldoen (zoals het voltooien van de betaling voor verleende diensten);

Om ons in staat te stellen met u te communiceren via post, telefoon, elektronische communicatie ( zoals sms, e-mail, e-mailformulier of social media-accounts) of anderszins, b.v. wanneer u contact opneemt met de klantenservice, om meldingen te sturen en u te informeren over onze updates van de Service en gebruiksvoorwaarden;

Om de technische functionaliteit te bieden;

Continu verbeteren van de beveiliging van onze netwerken en informatiesystemen, evenals om het gebruik van de Service door u en andere gebruikers te analyseren (bijv. welk mobiel apparaat of welke apparatuur u gebruikt);

We kunnen u aanbieden om deel te nemen aan wedstrijden op de website. Wanneer u deelneemt aan een dergelijke prijsvraag, kunnen wij u vragen uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op te geven. We zullen dergelijke gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.

Om marketingactiviteiten zoals wedstrijden en prijzen te beheren;

Voor marketingdoeleinden, inclusief marketing van onze producten en diensten, evenals de producten en diensten van onze groepsmaatschappijen, via e-mail en SMS/MMS

Om te controleren, gebruiken, onderzoeken of andere maatregelen te nemen in verband met misbruik van de Dienst of in verband met de Dienst in strijd met de gebruiksvoorwaarden voor de Dienst of in verband met rechtsvorderingen , vermoeden van fraude of mogelijke bedreiging van de rechten van het bedrijf of anderen;

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om Diensten en nieuwe diensten en producten te verbeteren en te ontwikkelen


3. Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het bedrijf

Noodzakelijke verwerking om onze overeenkomst met u na te komen. Het bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om onze overeenkomst met u te kunnen nakomen (bijvoorbeeld voor de doeleinden vermeld in de bovenstaande punten).

Noodzakelijke verwerking voor doeleinden die verband houden met de legitieme belangen van het bedrijf of derde partijen (afweging van belangen).

In gevallen waarin de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden die verband houden met de legitieme belangen van het Bedrijf of derden, kan het Bedrijf uw persoonsgegevens verwerken op basis van een belangenafweging. Dergelijke belangen zijn onder meer de commerciële activiteiten van het Bedrijf om een goede klantrelatie met u te onderhouden, om u informatie te verstrekken die relevant is voor uw gebruik van de Dienst, om de Dienst te verbeteren en verder te ontwikkelen en om de producten van het Bedrijf en de groepsmaatschappijen van het Bedrijf te gebruiken en diensten (bijv. voor de in de bovenstaande punten genoemde doeleinden). Met "gerechtvaardigde belangen" wordt dus bedoeld ons belang bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke Diensten en een goede en veilige gebruikerservaring kunnen bieden. We hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om de marketing voor u relevant te houden, daarom kunnen we uw persoonsgegevens verwerken om de marketing aan te passen aan uw interesses, b.v. aangepast aan uw gebruik van Services. Gerechtvaardigde belangen kunnen ook verwijzen naar verwerking die ook in uw eigen belang of dat van een derde partij is. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om:

a) te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving of een gerechtelijk bevel;

b) bij onderhandelingen over de verkoop van ons bedrijf of activa, dienen een potentiële koper noodzakelijke informatie over onze klantregisters (een potentiële koper heeft in dergelijke gevallen niet het recht om de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan voor de evaluatie van ons bedrijf);

c) ze overdragen aan een derde partij die ons bedrijf heeft gekocht of een aanzienlijk deel van onze activa en persoonlijke gegevens is inbegrepen als onderdeel van de verkoop;

d) of het is noodzakelijk om onze algemene voorwaarden af te dwingen of toe te passen, of om onze rechten, bezittingen, veiligheid, klanten of andere mensen te beschermen.

In het geval dat u niet langer marketing via e-mail van ons en/of onze partners wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar hello@framkalla .com. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om u (en andere klanten, leveranciers en partners) te beschermen tegen fraude, indringers en andere onregelmatigheden bij het gebruik van onze Diensten en om ervoor te zorgen dat onze Diensten en systemen veilig zijn. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een belangenafweging, zorgen we ervoor dat we rekening houden met en een evenwicht vinden tussen de impact die de verwerking op u kan hebben (zowel positief als negatief), evenals uw belangen en rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming . In het geval dat u standpunten of bezwaren heeft tegen onze verwerking op basis van een belangenafweging, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Voor meer informatie over uw rechten, zie de informatie onder het kopje "Uw rechten en keuzes" hieronder.

Verwerking met behulp van expliciete oproepen:
Het bedrijf kan ook persoonsgegevens verwerken met behulp van een expliciete toestemming van u (bijvoorbeeld voor de doeleinden vermeld in de bovenstaande punten). Verwerking die nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het bedrijf moet mogelijk persoonsgegevens verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, b.v. voor boekhoudkundige doeleinden of als gevolg van een beslissing van een rechtbank of autoriteit (d.w.z. voor het doel vermeld in de bovenstaande punten).

Het kan gebeuren dat dezelfde persoonsgegevens voor meerdere doeleinden worden verwerkt en/of met de ondersteuning van meer dan één van de hierboven genoemde rechtsgrondslagen.


4. Beveiliging en overdracht van persoonsgegevens

Overdracht van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van het bedrijf:

Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan andere bedrijven binnen de bedrijfsgroep om uw persoonsgegevens zelfstandig te verwerken in om informatie te presenteren en uw gebruikerservaring te verbeteren bij het op de markt brengen van de producten en diensten van dergelijke bedrijven. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn contactgegevens, BSN-nummer en huisvestingsvorm. Indien een van deze bedrijven contact met u opneemt, zal zij u informeren over het beleid inzake persoonsgegevens dat van toepassing is op de verwerking van gegevens binnen het bedrijf. Dit betekent, ter verduidelijking, dat andere bedrijven binnen de groep rechtstreeks contact met u kunnen opnemen voor onder meer marketingdoeleinden.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden:

Wij zal geen persoonlijke informatie delen, verkopen, overdragen of op een andere manier openbaar maken dan vermeld in dit privacybeleid, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als gevolg van een gerechtelijk bevel of als we uw toestemming voor een dergelijke openbaarmaking hebben verkregen.< /p>

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden, zoals b.v. de politie of een andere autoriteit, als het een onderzoek is naar een vermoeden van een misdrijf of als we anderszins verplicht zijn om dergelijke informatie openbaar te maken met ondersteuning van de wet of een beslissing van een autoriteit.

Het bedrijf kan externe leveranciers inhuren om taken uit te voeren voor de rekening van het bedrijf, b.v. om IT-diensten te verlenen, adresgegevens bij te werken of te helpen met marketing en analyse. Het uitvoeren van deze diensten kan ertoe leiden dat de leveranciers van het bedrijf, zowel binnen de EU/EER als buiten de EU/EER, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze leveranciers verwerken namens ons persoonsgegevens in overeenstemming met schriftelijke verwerkersovereenkomsten en onze instructies. Verwerkers van persoonsgegevens die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld wanneer wij gebruik maken van een derde partij, om adresgegevens te verzamelen of informatie op een server op te slaan), krijgen geen enkel recht om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het doel vermeld in deze privacybeleid, maar zal voornamelijk worden gebruikt voor zover dit nodig is om de Dienst te kunnen leveren.

Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen:

Het bedrijf werkt alleen mee met partners die persoonsgegevens verwerken binnen de EU/EER. Als het bedrijf ervoor kiest om leveranciers buiten de EU/EER in te huren, b.v. cloudserviceproviders, zal het bedrijf in dat geval speciale beschermende maatregelen nemen, zoals het ondertekenen van overeenkomsten met gestandaardiseerde modelclausules voor gegevensoverdracht die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die beschikbaar zijn op de website van de Europese Commissie of bedrijven die dezelfde beschermingsniveau als binnen de EU/EER door dat b.v. hebben zich aangesloten bij de zogenaamde Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS.

Beveiliging van de bescherming van persoonsgegevens:

Het bedrijf beschermt uw privacy en een hoog beveiligingsniveau voor uw persoonlijke gegevens. Het bedrijf heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging. Alle verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats onder strikte vertrouwelijkheid.

Bewaren en uitdunnen van persoonsgegevens:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met de huidige wetgeving en houdt in dat persoonsgegevens niet worden opgeslagen voor een langere periode dan nodig is op grond van de doeleinden van de behandeling. We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u ervoor kiest om een gebruikersaccount bij ons te hebben of, als u geen gebruikersaccount heeft, totdat de door u gekozen dienst is voltooid. Het beeldmateriaal dat u kiest om bij ons te plaatsen en dat in geen enkele vorm tot ontwikkeling overgaat, wordt na ongeveer een week verwijderd. Beeldmateriaal dat in ontwikkeling is, moet uiterlijk binnen drie maanden worden geadverteerd.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw contactgegevens bewaard zolang u ervoor kiest om door te gaan met de nieuwsbrief. Voor marketingdoeleinden worden alleen noodzakelijke contactgegevens gebruikt die niet ouder zijn dan 24 maanden vanaf het moment dat u geen klant meer bent.

Concreet betekent dit dat informatie wordt uitgedund en verwijderd wanneer deze niet langer relevant of noodzakelijk voor de analysator of direct marketing voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bepaalde informatie kan langer worden bewaard omdat dit vereist is vanwege andere wettelijke vereisten, zoals de Boekhoudwet.

Dezelfde persoonsgegevens kunnen op verschillende plaatsen worden opgeslagen voor verschillende doeleinden. Dit kan betekenen dat gegevens die uit een systeem zijn verwijderd omdat ze niet meer nodig zijn, in een ander systeem kunnen blijven staan waar ze worden opgeslagen met ondersteuning van een andere rechtsgrond of voor een ander doel waarvoor de persoonsgegevens nog nodig zijn.


5. Uw rechten en keuzes

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u een aantal rechten die volgen uit de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het bedrijf via de contactgegevens aan het einde van dit beleid inzake persoonsgegevens.

Recht van toegang:

U hebt het recht om te vragen en een bevestiging ontvangen of het bedrijf persoonsgegevens over u verwerkt. Indien de Vennootschap persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de verwerking en een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor eventuele extra kopieën heeft het Bedrijf het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen op basis van de administratieve kosten van het Bedrijf voor dergelijke kopieën. Als het verzoek duidelijk ongegrond of onredelijk is, kan het bedrijf, in overeenstemming met wat volgt uit de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, een redelijke vergoeding in rekening brengen voor een dergelijk verzoek of weigeren om aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Recht op correctie van het verzoek onjuiste persoonsgegevens:

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over u zonder onnodige vertraging te laten corrigeren. Afhankelijk van het doel van de verwerking heeft u ook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing ("het recht om vergeten te worden")
In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijv.

als de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;

als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken en vervolgens het recht om de gegevens te verwijderen (mits daar geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);

indien u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van een belangenafweging en er geen legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen (u heeft echter altijd het recht om het wissen van persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing met ondersteuning van een belangenafweging);

indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist;

p>

Het recht op verwijdering is echter niet van toepassing in bepaalde gevallen, b.v. als de verwerking noodzakelijk is voor het bedrijf om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het bedrijf om juridische claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen.

Recht op beperking:

U hebt in sommige gevallen recht om te verzoeken dat het bedrijf de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt, b.v. als u de persoonsgegevens niet als correct beschouwt zodat het bedrijf tijd heeft om dit te controleren, als de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat wij de gegevens verwijderen, als het bedrijf de gegevens niet meer nodig heeft maar u ze nodig heeft voor juridische doeleinden of als u bezwaar maakt tegen de verwerking door het Bedrijf met ondersteuning van een belangenafweging in afwachting van verificatie van de legitieme redenen van het Bedrijf of van derden die zwaarder wegen dan uw legitieme redenen.

Recht van bezwaar:

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging, inclusief profilering. Het bedrijf mag dergelijke persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij het bedrijf dwingende redenen kan aanvoeren voor een dergelijke verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Het bedrijf kan de verwerking echter voortzetten voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische taal. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing die plaatsvindt met ondersteuning van een belangenafweging, mag de Vennootschap uw persoonsgegevens niet langer voor een dergelijk doel verwerken. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingberichten van ons door op "uitschrijven" te klikken in de e-mail- en sms-berichten die we u sturen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

In sommige gevallen , hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, b.v. als de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst tussen u en het bedrijf en op voorwaarde dat de verwerking automatisch plaatsvindt. Wanneer het technisch mogelijk is, zal een dergelijke overdracht rechtstreeks plaatsvinden van het Bedrijf naar een andere verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensinspectie:

Als u van mening bent dat uw rechten niet door ons worden gerespecteerd, kunt u gerust contact met ons opnemen en heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën. Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Dit helpt ons om u als gebruiker de best mogelijke ervaring te bieden bij uw bezoek aan onze website, evenals om de website, onze producten en diensten te kunnen ontwikkelen. Een cookie is een klein bestand bestaande uit kleine regels tekst en cijfers die als een bestand op uw harde schijf of in uw browser worden opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Om de best mogelijke ervaring van deze website te krijgen en om te profiteren van gepersonaliseerde functies, moet uw computer, tablet of smartphone zijn ingesteld om cookies te accepteren. Door deze website te bezoeken of te gebruiken terwijl uw browser is ingesteld om cookies te accepteren, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies voor de volgende doeleinden.

Prestashop-cookies: om uw klantgegevens te bewaren en u ingelogd te houden, verlopen 20 dagen na de laatste interactie.

i>Guard: een platform dat we gebruiken om fouten te controleren

Google Analytics-cookies:voor analytische doeleinden

Facebook-cookies: voor analytische doeleinden

U kunt cookies op elk moment blokkeren door de instelling in uw browser te deactiveren die staat het gebruik van cookies toe. Het is belangrijk op te merken dat als u een instelling in uw browser gebruikt die alle cookies blokkeert (inclusief essentiële cookies), het mogelijk is dat u niet langer alle functies van de website kunt gebruiken.

/p >

7. Links naar andere websites en sociale plug-ins

In gevallen waarin de Service verwijst (links) naar een website of materiaal van een derde partij, is een dergelijke verwijzing uitsluitend bedoeld als een service aan de gebruiker en het Bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid hiervoor en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens af.

In de Dienst kun je soms aanbieden om informatie van de Dienst te delen op sociale media, zoals b.v. Facebook of Twitter, via een geïmplementeerde sociale plug-in (zoals een like-knop). We hebben geen invloed op de informatie die sociale media verzamelen met behulp van deze plug-ins die u ervoor kiest om ze te gebruiken. We raden u daarom aan om u op de hoogte te houden van het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling die plaatsvindt via sociale plug-ins.


8. Wijzigingen in het beleid inzake persoonsgegevens

We behouden ons het recht voor om ons beleid inzake persoonsgegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In geval van wijzigingen zal dit op de website worden gedaan of per e-mail naar u worden verzonden. Je kunt altijd de bijgewerkte versie vinden hier

9. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

Verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit persoonsgegevensbeleid en uw gebruik van de Dienst moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig aan de Zweedse wetgeving. Geschillen moeten worden beslecht door een Zweedse algemene rechtbank, tenzij anders vereist door dwingend recht.


10.Contactgegevens

Voor meer informatie over persoonsgegevens verwerking of als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via:

Bedrijf Framkalla Europe AB
E-mailadres: hello@framkalla.com


Dit beleid inzake persoonsgegevens geldt vanaf 22-05-2018